En veletablert fabrikk for pelagisk fisk

Med sentral beliggenhet til fiskefeltene langs vestkysten.

Vi leverer produkter til hele verden

Atlantic Dawn Seafoods AS er en fiskefabrikk lokalisert på Smøla i Møre og Romsdal. Bedriften ble stiftet 20.mai 2003 og har i dag kunder over hele verden. Atlantic Dawn Seafoods AS har en sentral beliggenhet til fiskefeltene langs vestkysten av Norge, og kjent for å ha fisk av høy kvalitet. Vårt effektive distribusjonssystem skipper ut produkter til hele verden.

Kontakt oss

Produkter

Sild (Clupea Harengus)

- Hel, Rund, Fryst

- Filét, Fryst

Sesong: September - Mars


Sei (Pollachius Virens)

- Sløyd, Med hode, Fryst

- Hodeløs, Sløyd, Fryst

Season: April - July

Stavsild / Vassild 
(Argentina Silus)

- Hel, Rund, Fryst

Season: March - October


Makrell (Scomber Scombrus)

- Hel, Rund, Fryst

- Filét, Fryst

Season: August - October

  • 5 produksjonslinjer

  • 4 filétmaskiner

  • Kapasitet på 25–35 tonn pr. time

  • Fryseanlegg for ca. 3 000 tonn

  • 1 dypvannskai på 250 meter

Logo Transparent

Sentral beliggenhet med gode innseilings- og havneforhold

Atlantic Dawn Seafoods AS har en sentral beliggenhet til fiskefeltene langs vestkysten av Norge. Fabrikken ligger i fiskerikommunen Smøla og har gode innseilingsforhold fra den lune Trondheimsleia. Våre samarbeidspartnere på Smøla dekker det meste innen proviant, mekaniske tjenester, skipselektronikk, skipsutstyr og transport. På kommunesenteret Hopen finner du bl.a. kjøpesenter, bank, post og tannlege. Legesenteret ligger like i nærheten. Det tar ca. 30 min. med hurtigbåt til regionsenteret Kristiansund, som har skipsverft og stamflyplass.

Har du spørsmål angående vår fabrikk eller våre produkter?

Da ønsker vi å høre fra deg! Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig prat.

Kontakt oss

A well established pelagic fish factory

Atlantic Dawn Seafoods AS is centrally located in relation to the fishing grounds along Norway’s west coast and is known for producing high quality fish. With our efficient distribution facilities, we ship fish products to all parts of the world.

Centrally situated with easy approach and good harbor facilities

Atlantic Dawn Seafoods AS is centrally located in relation to the fishing grounds along Norway’s west coast. The factory is located in the fishing community of Smøla with an easy approach just off the sheltered shipping lane to Trondheim. Our contacts on Smøla offer most services within the fields of technical services, electronics, gear, equipment and transport. The community center Hopen is close by, with a shopping center, bank, post office, dentist and medical center. If you want to travel to Kristiansund you can do so by traveling with the speed boat. It takes about 30 minutes. You will find shipyards and a regional airport located here.

Contact

Products

Herring (Clupea Harengus)

- Whole, Round, Frozen

- Flaps, Frozen

Season: September - March

Saithe (Pollachius Virens)

- Gutted, Head On, Frozen

- Headed and Gutted, Frozen

Season: April - July

Silver Smelt (Argentina Silus)

- Whole, Round, Frozen

Season: March - October


Mackerel (Scomber Scombrus)

- Whole, Round, Frozen

- Flaps, Frozen

- Fillets, Frozen

Season: August - October

  • 5 production lines

  • 4 filleting machines

  • Capacity: 25–35 tons per hour

  • Cold storage plant: 3000 tons

  • 1 deep-water quays: 250 meters

Logo Transparent

Kontaktinformasjon / Contact information

Åpenhetsloven

ÅPENHETSLOVEN er en ny lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

FORMÅL

Atlantic Dawn Seafoods AS forplikter seg til å overholde kravene etter åpenhetsloven, og følge standarder for etikk og integritet i vår forretningsdrift. Det skal sikres at alle ansatte følger opp og driver virksomheten i henhold til internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som følger av gjeldene lovgivning samtidig våre interne retningslinjer.

Målet er å sikre at alle ledd blir fulgt opp etter forpliktelser og krav. Det er den enkelte leverandør som har ansvar for at deres leverandører og forretningspartnere overholder standardene i vår erklæring.

 

ANSVAR

Det er styret i bedriften som har ansvaret for å definere og vedta selskapets forhold og håndtering av åpenhetsloven. Retningslinjene gjelder for alle ansatte, ledelse og styret i bedriften.

 

VÅR ERKLÆRING

Vi skal respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i alle deler av vår virksomhet.

 

VÅRE KRAV TIL LEVERANDØRER

Vi skal arbeide sammen med leverandører og samarbeidspartnere for å etterstrebe ett rettferdig samfunn. Vi ønsker å ta vår del av ansvaret som innebærer, at vi skal ha en klar oversikt over våre leverandører og påse at hensyn til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blir overholdt. Kravene i åpenhetsloven og aktsomhetsvurdering vil gjennomføres for å oppnå måloppnåelse.

Leverandører og samarbeidspartnere plikter videre til å sikre anstendige arbeidsforhold for sine ansatte i henhold til internasjonalt anerkjente menneskerettigheter.

 

REDGJØRELSE

Atlantic Dawn Seafoods AS er eid av det irske konsernet Ad Company Enterprises Unlimited.

Vi er ett pelagisk fiskemottak som driver med salg og eksport av fisk. All virksomhet til Atlantic Dawn Seafoods AS foregår i Norge.

 

Vi har gjennomført aktsomhetsvurderinger, både internt og mot leverandører. Det er verken internt eller eksternt avdekket forhold som utgjør trussel mot menneskerettigheter eller kravene om anstendige arbeidsforhold.

Det er derav ikke iverksatt eller planlagt å iverksette tiltak.

 

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan Atlantic Dawn Seafoods as håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan du gjøre det ved å kontakte josefine@atlantic-dawn.no

 

 

 

Retningslinjene er vedtatt av styret i juni 2023.